=>Plusz garancia
Plusz garancia

Minden 60.000 Ft-nál drágább készülékünkhöz igénybevehető!

A pluszgarancia egyszerű, csak a következő adatok szükségesek:

 

 • A készülék gyártója
 • A készülék modellszáma
 • A készülék fajtája (pl.: notebook, TV, mosógép)
 • A készülék gyártási száma (serial number, S/no.)
 • A vásárlás dátuma
 • A vásárláskor kapott garancialevél sorszáma
 • A vásárláskor kapott számla vagy blokk sorszáma
 • A gyártói garancia lejáratának napja


A pluszgarancia szolgáltatás nem kötődik tulajdonoshoz, készülékhez kötött, így azzal együtt továbbadható.

 

PLUSZGARANCIA

              

3 ÉV

5 ÉV

Készülék bruttó ára (-Ft - ig)

Bruttó Fogyasztói ár

Bruttó Fogyasztói ár

-70000

6990

9856

-80000

7990

11266

-90000

8990

12676

-110000

10990

15496

-140000

13990

19726

-210000

20990

29596

-280000

27990

39466

-420000

41990

59206

-560000

55990

78946

-700000

69990

98686

-1400000

139990

197386

 

 

Terméktájékoztató a pluszgarancia szolgáltatásról

 

1. A pluszgarancia szolgáltatás (3 vagy 5 év)

A Pluszgarancia szolgáltatás átfogó hardvervédelmet kínál mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen garanciával láttak el. A Pluszgarancia szolgáltatás pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Ön olyan szolgáltatást szerez, amely messze túlnyúlik a gyártói garancián.

Egy Pluszgarancia szolgáltatás megvásárlásával az alant felsorolt feltételek mellett (2. pont), azon hardverhibákra vonatkozóan, amelyek a fedezeti táblázatban (1.2 pont) feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes garancia futamideje alatt (36 vagy 60 hónap) keletkeznek, az alábbiak szerinti szolgáltatásokat (1.1 pont) kapja.

1.1 Szolgáltatások:

1.1.1 Hardverhiba ingyenes javítása, beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.

1.1.2 A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor nem tartható igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága (lásd 2.3 pont).

A mindenkori Pluszgarancia szolgáltatás árát védendő készülékenként csak egyszer kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 36 vagy 60 hónapig érvényes.

1.2 Fedezeti táblázat, taxatív felsorolás (lásd a kivételeket is, 2.8 pont):

A Pluszgarancia szolgáltatás azon hardverhibákra nyújt fedezetet, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek:

 • Anyag- és gyártási hiba a gyártói garancia lejárata után, a készülék vásárlásától számított 36 vagy hatvan hónap időtartamig.

Ez Ön számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás notebook-képernyő vagy hálózati egység, nem jelentenek javítási költséget. A 36 ill. 60 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. gazdaságtalan javítási költségek) a Pluszgarancia szolgáltatás által Ön jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges. Felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat.

Mivel a Pluszgarancia szolgáltatás a készülék sorozatszámára vonatkozik, Ön a készülékét minden további nélkül eladhatja, vagy átruházhatja a futamidő alatt. A garancia addig fennmarad, amíg az új tulajdonos a Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

1.3 A teljes körű garanciára vonatkozó választék és árak:

A szórakoztató elektronika, a háztartási gépek, a mobiltelefonok, a computerek és tartozékai kategóriájába tartozó minden készülékre meg lehet vásárolni a Pluszgarancia szolgáltatást. Kérjük, a Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék bruttó árát, valamint a kívánt futamidőt. Ezután kérjen tájékoztatást az eladótól, vagy hívja kék számunkat:

06-40 / 200-715

Az összes készülékár ÁFA-s értékesítési árként értendő.

Minden Pluszgarancia szolgáltatás ára (3 ill. 5 év) egyszeri fizetésként értendő 36 ill. 60 hónapra

ÁFA-val együtt.

2. Feltételek:

2.1 Igények rendezése: Alapvetően a Pluszgarancia szolgáltatás a megelőző vagy érvényes gyártói garanciáktól függetlenül behozatali garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében helyszíni javítást igényelnek, Ön a további eljáráshoz a szervizközponttal állapodhat meg.

Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt mindenképpen vigye magával az eredeti pénztárbizonylatot, az eredeti jótállási jegyet és a kereskedőtől kapott garancialevelet.

Az ott beszerezhető bejelentő formanyomtatványt személyesen töltse ki. A kereskedő továbbítja a készüléket a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják készülékét és megkezdik a javítást, ill. teljes meghibásodás esetén kiadják

Önnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák (lásd 2.8 pont) költségeit közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után értesíti Önt a szervizközpont és a készüléket eljuttatja az kereskedőhöz, ahol Ön átveheti azt.

FIGYELEM: A gyártói garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Pluszgarancia szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi. A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.

A gyártói garancia utáni, anyag- és gyártási hiba által okozott meghibásodások:

Ebben az esetben olyan hibákról van szó, amelyek a védett készülék normál használata mellett keletkeztek.

Példaként lehet említeni a hibás hálózati egységeket vagy az asztali számítógépek nyomtatott áramköreit stb.

Szervizközpont és központi hiba bejelentés: Pluszgarancia.hu Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 37.

E-mail: info@pluszgarancia.hu, kék szám: 06-40 / 200-715.

Ezen a telefonszámon, ill. e-mail címen jelentheti be meghibásodását. Hibabejelentő űrlapját a http://www.pluszgarancia.hu/honlapról töltheti le.

FIGYELEM: A Pluszgarancia szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön:

 • rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal,

 • rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével.

Továbbá:

 • A Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival. Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén a Pluszgarancia szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges és egyező adatok követelményeit, melyek megléte a szolgáltatás igénybe vételének feltétele:

 

  A KÉSZÜLÉK GYÁRTÓJA A KÉSZÜLÉK TÍPUSA A KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI SOROZAT SZÁMA A VÁSÁRLÁS DÁTUMA
PLUSZGARANCIÁNÁL RÖGZÍTVE X X X X
SZÁMLÁN VAGY NYUGTÁN FELTÜNTETVE X X
X
EREDETI JÓTÁLLÁSI JEGYEN FELTÜNTETVE X X X X
A KÉSZÜLÉK ADAT TÁBLÁJÁN FELTÜNTETVE X X X

   

X= megvan és megegyező a többi okmány és adattábla adataival

2.2 Igénybejelentés - használati utasítás:

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a vásárlási helyén szerezhet be, valamint letöltheti a http://www.pluszgarancia.hu/ -ról. Ebben pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.

Kérjük, saját maga töltse ki a bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja, és személyesen írja is alá a nyomtatványt.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

2.3 Csere egy új készülék értékében:

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében az Ön régi meghibásodott készüléke helyett új készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos, vagy annál jobb.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt az Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Pluszgarancia szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátorok, hálózati egységek, memóriakártyák, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékek háza, egerek stb.) lehetőleg eredeti csomagolásban.

Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel. A cserekészülék házhozszállítását és beüzemelését nem térítik.

2.4 Megtérítés:

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.

2.5 Helyi érvényességi terület:

Helyhez kötött készülékeknél a végfelhasználó magyarországi telephelye a mérvadó.

Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület Magyarország.

2.6 Fedezeti időtartam:

A Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó teljesítés kezdeteként a Pluszgarancia szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének napja számít.

A teljesítés vége a készülék számlájának dátumát követő 36, ill. 60 hónap.

Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó „pluszgarancia" szolgáltatás megszűntnek tekintendő. Az új készülékre természetesen ismét lehet vásárolni Pluszgarancia Szolgáltatást.

2.7 Egyéb védelmi feltételek:

 • A garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.
 • A Pluszgarancia szolgáltatás csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).
 • A tartozékokat, mint pl. a billentyűzetet és


Kövessen minket a twitteren!
SupportChatOLE